Program

 • 9:30-10:30
  REJESTRACJA

 • 10:30
  ROZPOCZĘCIE

 • 10:30
  SESJA I

  Działania PSP podczas likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. Analiza akcji z m. Borkowice

  bryg. MARCIN ZIOMEK (dow. JRG 2 Radom)

 • ŚOI – ochrona dróg oddechowych podczas działań w środowisku CBRN i HAZMAT

  DARIUSZ PACKI (3M)

 • 12.00-12.30
  PRZERWA KAWOWA

 • 12.30
  SESJA II

  Co powinno być tematem szkoleń dla członków zespołów ratowniczych straży pożarnej w sytuacjach zagrożenia radiologicznego?

  mgr inż. TOMASZ PLISZCZYŃSKI (Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, NCBJ)

 • Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy – problem BHP

  ADRIANA KOCOT (Dräger Safety Polska)

 • Medyczne skutki napromieniowania

  dr n. med. ARKADIUSZ TRZOS (Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)

 • Zarządzanie pomocą medyczną w zdarzeniach radiacyjnych

  dr n. med. ARKADIUSZ TRZOS (Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)

 • 14.30-16.00
  PRZERWA OBIADOWA

 • 16.00
  SESJA III

  Śmiertelnie groźny brak świadomości, czyli codzienne trucizny strażaków

  mgr. inż. poż. SZYMON KOKOT-GÓRA (cfbt.pl)

 • Zagrożenia podczas zdarzeń z cieczami kriogenicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem LNG - scenariusze awaryjne i postępowanie ratownicze

  bryg. dr inż. ZDZISŁAW SALAMONOWICZ (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)

 • 19.30
  OGNISKO STRAŻACKIE

 • 8.00-10.00
  ŚNIADANIE

 • 10.00
  ROZPOCZĘCIE

 • 10.00
  SESJA IV

  Race morskie jako narzędzia do wywoływania pożarów

  TOMASZ GOLENIOWSKI (EOD TECH), RADOSŁAW WÓJCIK (KW PSP Katowice)

 • Zabezpieczenie osobiste wobec zagrożeń CBRN

  GRZEGORZ BRYSZEWSKI (ASF)

 • Pomiary skażeń promieniotwórczych – aparatura do pomiarów skażeń powierzchni

  mgr SZYMON DOMAŃSKI (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

 • 12.00-12.30
  PRZERWA KAWOWA

 • 12.30
  SESJA V

  Innowacyjne metody szkoleniowe na przykładzie procedury pobierania próbek Pre-Sampling

  mł. asp. inż. ADAM DUDEK (JRG 1 Tarnów)

 • 13.30
  LUNCH

Poprzednia edycjaEdycja 2018

 • 16 prelegentów
 • rozpoznanie specjalne
 • CBRNE w praktyce
 • dawka praktycznych informacji
 • omówienie trudnych przypadków i sytuacji charakterystycznych
 • wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych służb
 • tradycyjne ognisko strażackie

W sumie ponad 100 osób uczestniczyło w konferencji!

Prelegenci
Swoją wiedzą podzielą się

Arkadiusz Trzos

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Marcin Ziomek

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu od 1 sierpnia 2001 r. Uczestnik m.in. pożaru w Kuźni Raciborskiej, Działań Przeciwpowodziowych w 2001 i 2010 r. na terenie pow. Lipskiego na Mazowszu. Od 4 kwietnia 2013 r. dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Radom 6”. Corocznie uczestniczy w ok. 50 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Absolwent: Technikum Energetycznego (Radom 1992 r. – technik elektroenergetyk), studiów dziennych SGSP na wydziale ochrona przeciwpożarowa 4.05.1996 (inż. pożarnictwa) oraz studiów magisterskich na Politechnice Radomskiej (Wydział Transportu w specjalności „Organizacja i Zarządzanie Produkcją” – mgr).

Tomasz Pliszczyński

Kierownik Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ

Adam Dudek

Strażak Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, członek SGRChemEko Tarnów 1. Ścieżka edukacyjna prowadziła go przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie studiował Technologię Chemiczną na wydziale Energetyki i Paliw, następnie ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz podyplomowy kierunek Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej w SGSP. Obecnie studiuje w SGSP Inżynierie Bezpieczeństwa Pożarowego. Poza służbą prowadzi szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach współpracy z Jednostką Ratownictwa Chemicznego Tarnów Azoty oraz Secura, a także zajmuje się doradztwem bezpieczeństwa chemicznego na zakładach przemysłowych.

mgr. inż. poż. Szymon Kokot-Góra

Pomysłodawca i założyciel cfbt.pl. Magister inżynier bezpieczeństwa pożarowego, absolwent podyplomowych studiów BHP oraz pedagogicznych. Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie. Autor dziesiątek artykułów naukowych i popularno-naukowych w prasie branżowej na temat bezpieczeństwa strażaków, gaszenia pożarów wewnętrznych i taktyki działań, autor książek i skryptów. Pomysłodawca i współorganizator corocznej Międzynarodowej Konferencji „Pożary Wewnętrzne (od 2013 roku). W PSP od 1999 roku jako podchorąży, dowódca zastępu i sekcji, dubler dyspozytora SKKM, organizator współpracy międzynarodowej KW PSP, dubler oficera operacyjnego SKKW, członek grupy operacyjnej i oficer operacyjny KW, starszy wykładowca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie. Obecnie Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie w stopniu młodszego brygadiera. Pierwszy polski strażak w CERN Fire and Rescue Service, broniącej m.in. Wielkiego Zderzacza Hadronów. Oficer ds. Wyszkolenia w CFRS (2016-2017).

Tomasz Goleniowski

Technik bombowy w Biurze Ochrony Rządu oraz Policji, wchodził w skład Zespołu do Spraw Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – aktualnie w stanie spoczynku. Weteran działań poza granicami kraju. Obecnie niezależny ekspert z zakresu przestępstw związanych z materiałami i urządzeniami wybuchowymi. Założyciel i właściciel firmy oferującej poszukiwanie materiałów i urządzeń wybuchowych w obiektach i na terenach, w których odbywają się imprezy masowe. Instruktor inspektorów OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).

Sprawdź
DLACZEGO WARTO?

Card image cap Prelegenci – praktycy
Card image cap Warsztaty – praktyczne sprawdzenie umiejętności
Card image cap Studia przypadku
Card image cap Omówienie trudnych przypadków i sytuacji charakterystycznych
Card image cap Wymiana doświadczeń
Card image cap Tradycyjne ognisko strażackie
Card image cap Zapewniamy wyżywienie na czas konferencji Śniadanie, obiad, lunch

Sponsorzy

Partnerzy

Proponowane zakwaterowanie

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy INWEST

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy INWEST

Klonowa 14,
97-213 Smardzewice

W zależności od terminu nadesłania zgłoszenia możliwe jest zakwaterowanie uczestników w sąsiednim Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Molo (5 minut spacerem).

Sprawdź lokalizacje
00
DNI
00
GODZIN
00
MINUT
00
SEKUND