Cel konferencji

Celem tegorocznej konferencji jest zgłębienie wiedzy z zakresu pożarów wewnętrznych oraz zagadnień związanych z CBRNE i HAZMAT. Podczas dwóch dni spotkań poruszonych zostanie wiele ciekawych kwestii m.in. sprzętu, taktyki postępowania podczas pożarów, zaopatrzenia wodnego, zdalnej detekcji skażeń, nowych technologii, dekontaminacji wstępnej, ochrony radiologicznej oraz Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego CBRNEmed. W trakcie tradycyjnego ogniska strażackiego uczestnicy konferencji będą mogli wymienić się doświadczeniami oraz lepiej się poznać.

Dlaczego warto?

Card image cap Prelegenci – praktycy
Card image cap Studia przypadku
Card image cap Omówienie trudnych przypadków i sytuacji charakterystycznych
Card image cap Wymiana doświadczeń
Card image cap Tradycyjne ognisko strażackie
Card image cap Zapewniamy wyżywienie na czas konferencji Śniadanie, obiad, lunch

Program

 • 9:30-10:30
  Rejestracja

 • 10:30
  Rozpoczęcie

 • 10.30
  Sesja I

 • Szymon Kokot

  Program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii. Nadążając za cywilizacją.
  Prelegent przybliży cel i kierunku Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii jako odpowiedzi na dynamiczny rozwój technologii stanowiących realne wyzwania dla strażaków.

 • mgr inż. Dariusz Janasz

  Szybki pomiar i identyfikacja niebezpiecznych związków chemicznych przy użyciu przenośnego analizatora FTIR

 • Damian Macholl, Tomasz Cybulski

  Pojazdy dostawcze MAN TGE.

 • 12.00-12.30
  Przerwa kawowa

 • 12.30
  Sesja II

 • Marcin Kuźmiński

  Walki żywiołów. Woda i powietrze konta ogień. Prelegent opowie o badaniach naukowych nad wykorzystaniem wody do gaszenia pożarów, skuteczności i użyteczności prądów zwartych, a także pochyli się nad kwestią zarządzania powietrzem w aparatach oddechowych podczas działań.

 • Michał Motyka

  Nowości Dräger dla Straży Pożarnej.
  Prelegent opowie o możliwościach najnowszych rozwiązań inżynieryjnych dla Straży Pożarnej na przykładzie Kontenera Ochrony Dróg Oddechowych, skupiając się jednocześnie na ergonomiczności pracy strażaka podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 • Cezary Jesionek

  Czy leci z nami… DOWÓDCA? Rzecz o podejmowaniu decyzji.
  Prelegent opowie o kwestiach istotnych z punktu widzenia dowódcy, w tym o świadomości sytuacyjnej, umiejętnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i sprzętowymi, a także o innych aspektach mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

 • Tomasz Bednarek

  Czy środki ochrony indywidualnej dotrzymują kroku zmieniającym się zagrożeniom?

 • 14.30-16.00
  Przerwa obiadowa

 • 16.00 -17.30
  Sesja III

 • Aleksander Łukawski

  Jak dbasz o czystość powietrza którym oddychasz? Jakość powietrza w JRG i jego wpływ na zdrowie strażaka.
  Prelegent opowie o zagrożeniach związanych z ekspozycją strażaków na lotne związki organiczne obecne na terenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

 • Tomasz Krasowski

  Dekontaminacja LCO2 jako sposób na minimalizację zagrożeń dla zdrowia i życia strażaków.

 • Krzysztof Maczulski

  Poszkodowany wyciągnięty z pożaru. KPP, a może coś więcej?
  Prelegent skupi się na medycznych aspektach ratowania ludzi z pożarów, poruszając zagadniernia związane z najczęstszymi obrażeniami, sposobami ich skutecznego zaopatrywaania a także z kwestiami wpływającymi na jakość udzielanej pomocy.

 • 19.30
  Ognisko strażackie

 • 8.00-10.00
  Śniadanie

 • 10.00
  Rozpoczęcie

 • 10.00
  Sesja IV

  mł. kpt. Adam Dudek

  Zdalna detekcja skażeń przy wykorzystaniu urządzeń pomiarowych.

 • Dariusz Packi

  FAST-ACT - skuteczna dekontaminacja i neutralizacja niebezpiecznych materiałów chemicznych

 • bryg. Marcin Ziomek

  bryg. Marcin Ziomek

  Analiza działań gaśniczych budynku magazynowego i zamieszkania zbiorowego pod kątem wykorzystania mierników wielogazowych – przekłamania wskazań, czułość skrośna, interpretacja wyników. W pierwszym przypadku pożar po wybuchu gazu ziemnego po zaniknięciu nawaniacza THT, w drugim wybuch oleju jadalnego.

 • Mirosław Jakubowski

  Nowy produkt firmy Prochem V CLF – kombinezon z osłoną aparatu powietrznego wraz z opcjami.

 • dr inż. Jakub Ośko

  Zasady ochrony radiologicznej podczas akcji ratowniczej w pracowni stosującej źródła promieniowania jonizującego.

 • 12.00-12.30
  Przerwa kawowa

 • 12.30
  Sesja V

  mł. asp. mgr Kamil Biały ;st. kpt. mgr inż. Artur Wydra

  Skuteczność dekontaminacji wstępnej.

 • dr n. med. Arkadiusz Trzos

  dr n. med. Arkadiusz Trzos

  Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego CBRNEmed jako odpowiedź na współczesne zagrożenia CBRNE/HAZMAT.

 • 13.30
  Lunch

Prelegenci

mgr inż. Szymon Kokot

Założyciel cfbt.pl i Projektu L.I.D.E.R., starszy oficer PSP, strażak ochotnik, aktywista i działacz, członek międzynarodowych grup instruktorskich, pierwszy polski strażak w CERN Fire and Rescue Service (Oficer ds.Szkolenia), autor dziesiątek artykułów, książek i opracowań.

mgr inż. poż. Marcin Kuźmiński

Doświadczony ratownik i dowódca, oficer Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca idei powstania Działu Szkolenia Poligonowego SGSP, instruktor wielu dziedzin ratownictwa, instruktor cfbt, organizator wielu przedsięwzięć szkoleniowych.

inż. poż. Cezary Jesionek

13.08.1999 roku zaprzedał duszę ratownictwu- w SGSP- K99. Instruktor cfbt.pl. Od sierpnia 2003 roku JRG Łobez (obecnie jako dowódca zmiany I). Licencjonowany ratownik medyczny (studium+studia wyższe).

Krzysztof Maczulski

Ratownik medyczny i pielęgniarz, mł. aspirant, szkoleniowiec. Wierzy, że jeden człowiek może bardzo dużo, a grupa ludzi może wszystko.

Aleksander Łukawski

Instruktor cfbt.pl, prezes Koła Naukowego Działań Gaśniczych SGSP, strażak PSP, druh OSP Ursus, pasjonat szwedzkiego ratownictwa. Autor artykułu dotyczącego zagrożeń nowotworami w pracy polskiego strażaka. Zaangażowany w akcję #zdrowy_raKtownik od momentu jej powstania.

bryg. Marcin Ziomek

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu nadzorujący sprawy operacyjne od 15.02.2021 r. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu od 1 sierpnia 2001 r. Uczestnik m. in. pożaru w Kuźni Raciborskiej, działań przeciwpowodziowych w 2001 i 2010 r. na terenie pow. Lipskiego na Mazowszu. Od 4 kwietnia 2013 r. dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Radom 6”. Corocznie uczestniczy w ok. 50 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Absolwent: Technikum Energetycznego (Radom 1992 r. – technik elektroenergetyk), studiów dziennych SGSP na wydziale ochrona przeciwpożarowa 4.05.1996 (inż. pożarnictwa) oraz studiów magisterskich na Politechnice Radomskiej (Wydział Transportu w specjalności „Organizacja i Zarządzanie Produkcją” – mgr). Doradca ADR DGSA.

mł. kpt. Adam Dudek

Strażak Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, członek SGRChemEko Tarnów 1. Ścieżka edukacyjna prowadziła go przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie studiował Technologię Chemiczną na wydziale Energetyki i Paliw, następnie ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz podyplomowy kierunek Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej w SGSP. Obecnie studiuje w SGSP Inżynierie Bezpieczeństwa Pożarowego. Poza służbą prowadzi szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach współpracy z Jednostką Ratownictwa Chemicznego Tarnów Azoty oraz Secura, a także zajmuje się doradztwem bezpieczeństwa chemicznego na zakładach przemysłowych.

dr inż. Jakub Ośko

Kierownik Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, specjalista ochrony radiologicznej, wykładowca i prowadzący szkolenia z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

mł. asp. mgr Kamil Biały

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej (Wydział Nauczania Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie), ratownik medyczny (Zespoły Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach), magister pielęgniarstwa Indywidualna Praktyka Pielęgniarska) oraz wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu). Związany z system ratownictwa od 10 lat. W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się zagrożeniami CBRNE/HAZMAT w aspekcie ratownictwa medycznego.
Prowadzi autorski cykl szkoleń "Zagrożenia CBRNE w praktyce personelu medycznego" w Ośrodku Szkolenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Jest również autorem publikacji w czasopismach branżowych oraz prelegentem na konferencjach naukowych.

st. kpt. mgr inż. Artur Wydra

Kierownik zespołu przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.
Absolwent studiów magisterskich i inżynierskich bezpieczeństwa pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej (SGSP).
Wykładowca i instruktor kursów ratownictwa chemiczno-ekologicznego z zakresu podstawowego i specjalistycznego oraz kursów CBRN organizowanych przez CS PSP w Częstochowie. Wielokrotny organizator szkoleń, instruktor oraz uczestnik treningów w ramach współpracy CS PSP w Częstochowie i organizacji ds. Przeciwdziałania Broni Chemicznej (OPCW).

dr n. med. Arkadiusz Trzos

Adiunkt, p.o. kierownik Zakładu Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Wykładowca akademicki, zawodowo zajmujący się problematyką zarządzania pomocą medyczną w zdarzeniach masowych, katastrofach i incydentach CBRNE. Pomysłodawca i współtwórca pierwszego w Polsce zestawu segregacyjnego „Akatex Triage” oraz aplikacji do systemu wspomagania dowodzenia SWD WASKO, służącej obsłudze zdarzeń masowych. Współautor i redaktor naukowy książki „Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń”. Kierownik zadania realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Autor licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących problematyki zdarzeń masowych, katastrof i zagrożeń CBRNE.

Poprzednie edycje Edycja 2019

 • doświadczeni prelegenci
 • rozpoznanie specjalne
 • dawka praktycznych informacji
 • omówienie trudnych przypadków i sytuacji charakterystycznych
 • wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych służb
 • tradycyjne ognisko strażackie

W sumie ponad 100 osób uczestniczyło w konferencji!

Proponowane zakwaterowanie

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "Zacisze"

Spała, ul. Piłsudskiego 20
97-215 Inowłódz

Sprawdź lokalizacje