Program konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

09:30 - 10:30

Rejestracja

10:30

Rozpoczęcie konferencji

Sesja I

Czym jest CBRNE w pracy strażaka?

Działania pierwszego zastępu KSRG na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zagrożenia chemicznego, biologicznego i radiologicznego

bryg. Jacek Ambrożkiewicz (wykładowca SA PSP, były d-ca plutonu chemicznego)

Urządzenia techniczne oraz substancje niebezpieczne jako potencjalne narzędzia używane w aktach terrorystycznych oraz w aktach terroru kryminalnego

Tomasz Goleniowski (specjalista ds. przestępstw z użyciem mat. wybuchowych)

12:30 - 13:00
Przerwa kawowa

Sesja I

cd.

Przesyłki z niezidentyfikowanym materiałem biologicznym

st. kpt. mgr inż. Damian Woszczyna (zastępca dowódcy JRG 6 Kraków)

Szybki pomiar i identyfikacja niebezpiecznych związków chemicznych przy użyciu przenośnego analizatora FTIR

mgr inż. Dariusz Janasz (spec. ds. pomiarów i analiz chemicznych)

15:00 - 16:30
Przerwa obiadowa

Sesja I

cd.

Najczęstsze błędy pomiarowe w dozymetrii

dr inż. Jakub Ośko (kier. działu pomiarów skażeń w NCBJ)

Ochrona osobista i detekcja substancji z grupy CBRN

Tomasz Małyszczyk (przedstawiciel handlowy Draeger)

Medyczne następstwa zdarzeń o charakterze CBRNE

mgr Robert Kijanka (ratownik medyczny, wykładowca)

Zagrożenia radiologiczne - jak przygotować się do akcji ratowniczo-gaśniczej w placówkach medycznych wykorzystujących izotopy promieniotwórcze

bryg. Marcin Ziomek (dow. JRG 2 Radom)

19:00
Ognisko strażackie

08:00 - 10:00

Śniadanie

Sesja II

10:00

HAZMAT a kolizje w transporcie drogowym

Podejmowanie decyzji podczas akcji ratowniczych z materiałami niebezpiecznymi – problemy współczesnych rozwiązań prawnych

kpt. mgr inż. poż Dariusz Olcen (KP PSP Pruszcz Gdański)

Rozpoznawanie substancji przewożonej i oznaczonej zgodnie z ADR, a także rozpoznawanie materiałów niebezpiecznych przewożonych poza zasadami ADR

mł. asp. Adam Dudek (doradca ADR, JRG 1 Tarnów)

Nowoczesne technologie do wykrywania zagrożeń CBRNE bezpośrednio w terenie

mgr inż. Ewa Korbiel (Raytech)

Transport specjalistycznych substancji niebezpiecznych - przykład fosforu białego w akcji ratowniczo-gaśniczej

bryg. Marcin Ziomek (dow. JRG 2 Radom)

Niebezpieczne zjawiska podczas gaszenia pożarów samochodów

st. kpt. Marek Wyrozębski (dow. zmiany JRG 3 Warszawa)

12:30 - 13:00
Przerwa kawowa

Sesja III

13:00

HAZMAT w przypadku zdarzeń masowych

Zabezpieczenie imprez masowych pod katem zagrożeń CBRNE i HAZMAT

mł. asp. Danuta Pawelec (W. Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP Kraków)

Środki Ochrony Indywidualnej w zdarzeniach z grupy CBRNE i nie tylko …

Mariusz Kuczera (specjalista ds. produktu, Oxyline)

Organizacja medycznych działań ratunkowych w zdarzeniach z udziałem materiałów niebezpiecznych. Segregacja medyczna, dekontaminacja, współpraca służb

mgr Robert Kijanka (ratownik medyczny, wykładowca)

14:30
Lunch

15:00

Zakończenie konferencji



Pobierz program [PDF]


Swoją wiedzą podzielą się m.in.:

Kliknij w imię i nazwisko prelegenta i dowiedz się więcej o jego karierze zawodowej!

Cennik udziału w konferencji

Cena regularna

  PLN 650
 • Cena netto
 • Do ceny należy doliczyć 23% VAT
Zapisz się

Cena dla prenumeratorów
„W akcji”

  PLN 610
 • Cena netto
 • Do ceny należy doliczyć 23% VAT
Zapisz się

CENA ZAWIERA:

 • Udział w konferencji
 • Pakiet materiałów
 • Zakwaterowanie
 • Wyżywienie (obiad, ognisko, śniadanie, lunch i przerwy na kawę)

DLACZEGO WARTO?

Sprawdź, dlaczego konferencja w Spale to obowiązkowe wydarzenie w kalendarzu każdego strażaka!

Prelegenci – praktycy

Warsztaty – praktyczne sprawdzenie umiejętności

Studia przypadku

Omówienie trudnych
przypadków i sytuacji
charakterystycznych

Wymiana doświadczeń


Tradycyjne ognisko strażackie


Miejsce

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
INWEST w Smardzewicach k. Spały

Adres

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy INWEST
ul. Klonowa 14
97-213 Smardzewice

więcej informacji


Zapisy zamknięte!

W zależności od terminu nadesłania zgłoszenia możliwe jest zakwaterowanie uczestników w sąsiednim Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Molo (5 minut spacerem).
Adres: Klonowa 16, 97-213 Smardzewice

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją, limit miejsc został wyczerpany.


MASZ DODATKOWE PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dział Obsługi Klienta

Telefon:
32 788 51 28
E-mail:
dok@elamed.pl
8:00 - 16:00



Partnerzy konferencji